Browsing: Utalii na Utamaduni

Utalii ni shughuli zinazochangia sehemu kubwa katika pato la Taifa. Miongoni mwa mikoa yenye shughuli nyingi za utalii ni pamoja na muikoa ya Nyanda za Juu Kusini kutokana na kuwa na vivutio mblimbali vya Utali, tazama makala haya ili kufahamu avivutio vya utalii vilivyopo kwenye mikoa hiii.